Miesięczne archiwum: Maj 2020

Poranek ze Słowem na 13 maja 2020

Ty jedynie znasz serca wszystkich synów ludzkich. 1 Krl 8,39

Sam Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg, Ojciec nasz, który nas umiłował i dał pocieszenie wieczne, i dobrą nadzieję z łaski, niech pocieszy serca wasze i utwierdzi was we wszelkim dobrym uczynku i w dobrym słowie. 2 Tes 2,16-17

Poranek ze Słowem na 12 maja 2020

Rzekł Bóg Salomonowi: Proś, co ci mam dać? (…) Odpowiedział Salomon: Daj przeto twemu słudze serce rozumne, aby umiał sądzić twój lud, rozróżniać między dobrem i złem. 1 Krl 3,5.9

Paweł Pisze: O to modlę się, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie, abyście umieli odróżniać to, co słuszne, od tego, co niesłuszne. Flp 1,9-10

10 maja 2020, rozważanie z nabożeństwa porannego

„Muzyka wiele mówi o nas, także współcześnie. Odzwierciedla stan naszych myśli, naszych emocji, naszego ducha, wartości, które wyznajemy” – przypominał ks. Piotr Gaś w rozważaniu w czasie nabożeństwa w niedzielę Cantate. 

Tekst kazalny: 2 Krn 5, 2-5 (6-11) 12-14

Całe nabożeństwo, w formie wideo, dostępne na kanale „Luteranie w Warszawie”

Poranek ze Słowem na 6 maja 2020

Ciemność przed nimi obrócę w jasność, a miejsca nierówne w równinę. Iz 42,16

Przez wielkie zmiłowanie Boga naszego, (…) nawiedzi nas światłość z wysokości, by objawić się tym, którzy są w ciemności i siedzą w mrokach śmierci, aby skierować nogi nasze na drogę pokoju. Łk 1,78-79