Miesięczne archiwum: Maj 2020

31 maja 2020, Niedziela ze Słowem

„Nie musimy budować własnych wież, nie musimy budować własnych dróg, trzeba tylko byśmy przyjęli tę drogę, którą Chrystus dla nas otworzył jako Syn Boży w imieniu Ojca Niebiańskiego, a Duch Boży nas o tym przekonuje”  – mówi ks. Piotr Gaś w dzisiejszym rozważaniu. 

Tekst kazalny: Dz 2, 1-21

Całość nabożeństwa na naszym kanale w serwisie YouTube.

Poranek ze Słowem na 30 maja 2020

Bileam odpowiedział sługom Balaka tymi słowy: Nawet gdyby Balak dawał mi swój dom, pełen srebra i złota, to nie mógłbym przestąpić zakazu Pana, mojego Boga. 4 Mż 22,18

Nie jesteśmy przecież jak wielu innych handlarzami Słowa Boga, lecz przemawiamy w Chrystusie, jak ludzie odznaczający się szczerością, jak ludzie posłani od Boga i stojący przed Bogiem. 2 Kor 2,17 (BE)

Poranek ze Słowem na 28 maja 2020

Zwróć się ku mnie i zmiłuj się nade mną, bom jest samotny i ubogi! Ps 25,16

Odpowiedział mu chory: Panie, nie mam człowieka, który by mnie wrzucił do sadzawki, gdy woda się poruszy; zanim zaś ja sam dojdę, inny przede mną wchodzi. Rzecze mu Jezus: Wstań, weź łoże swoje i chodź. J 5,7-8

Poranek ze Słowem na 26 maja 2020

Pan spogląda z niebios na ludzi, aby zobaczyć, czy jest kto rozumny, który szuka Boga. Ps 14,2

Nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Rz 12,2

Poranek ze Słowem na 23 maja 2020

Oto ja kładę dziś przed wami błogosławieństwo i przekleństwo. Błogosławieństwo, jeżeli będziecie słuchać przykazań Pana, Boga waszego, które ja wam dziś daję; a przekleństwo, jeżeli nie będziecie słuchać przykazań Pana, Boga waszego. 5 Mż 11,26-28

Chrystusowi Panu służycie. Kto bowiem wyrządza krzywdę, otrzyma odpłatę za krzywdę bez względu na osobę. Kol 3,24-25