Miesięczne archiwum: Marzec 2020

Poranek ze Słowem, 23 marca 2020

Rozpoczynamy nasz nowy cykl – Rozważania poranne. Każdego dnia będziecie mogli wysłuchać rozważań prowadzonych przez duchownych z parafii Ewangelicko-Augsburskiej św. Trójcy w Warszawie.

Poniedziałek, 23 marca 2020


Ty jedynie jesteś Panem! Ty stworzyłeś niebiosa, niebiosa niebios i cały ich zastęp, ziemię i wszystko, co jest na niej, morza i wszystko, co jest w nich. Ne 9,6

Bóg nie omieszkał dawać o sobie świadectwa przez dobrodziejstwa, dając wam z nieba deszcz i czasy urodzajne, napełniając pokarmem i radością serca wasze. Dz 14,17

Wszystkie cytaty pochodzą z projektu „Biblia na co dzień” www.biblianacodzien.pl

Uwaga: z racji epidemii koronawirusa nagrań dokonujemy w warunkach domowych. Stąd – może nienajlepsza jakość techniczna. prosimy o wyrozumiałość:)

W poszukiwaniu Słowa, nabożeństwo wieczorne, niedziela 22 marca 2020

Wieczorne rozważanie Słowa Bożego ks. Piotr Gaś oparł na haśle z „Biblii na co dzień”, przewidzianym na niedzielę 22 marca 2020: „W Chrystusie są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania”. List do Kolosan, 2,3 

 „Skarby mądrości i poznania, które są w Chrystusie – jak mówi Paweł – są ukryte. Trzeba je znaleźć, odkryć. W jaki sposób? Tak jak Bóg tego chce. […] Trzeba stanąć z pustymi rękami przed Bogiem. Trzeba niejako zaprzeczyć wszystkim swoim dotychczasowym doświadczeniom i trzeba posłuchać Chrystusa, który do nas mówi z kart Ewangelii”. 

Zapraszamy do wysłuchania całości rozważania w naszym podcaście! 

Nabożeństwo można zobaczyć na kanale „Luteranie w Warszawie”.

W poszukiwaniu Słowa, niedziela 22 marca 2020, ks. Piotr Gaś

„Pozwólmy, by Bóg nas nadal prowadził i by mógł na przeprowadzić. Pozwólmy mu na to. […] Bóg chce byśmy posłuchali, wysłuchali, byśmy polegali na jego Słowie i poszli drogą, którą on przed nami otwiera” – mówił ks. Piotr Gaś w kazaniu opartym na czytaniu ze Starego Testamentu. 

Zapraszamy do wysłuchania całości rozważania w naszym podcaście! 

Przypominamy także, że nabożeństwo można zobaczyć na wideo. Nasz kanał na YouTube: Luteranie w Warszawie.

Tekst kazalny: Iz 66,10-14

Rozważanie pasyjne, 20 marca 2020, diakon Małgorzata Gaś

Diakon Małgorzata Gaś kontynuuje rozważanie pasyjne oparte na Ewangelii św. Marka, rozdział 14, wersy 32 – 42.

” Wciąż śpicie? – pyta Pan Jezus mnie i Ciebie. 

Musi tak pytać zawsze wtedy, gdy nie doceniamy powagi sytuacji i niebezpieczeństw, jakie nam grożą. Nam i naszemu otoczeniu „.

Zapraszamy do wysłuchania całości rozważania w naszym podcaście oraz do obejrzenia zapisu nabożeństwa na YouTube.

Rozważanie pasyjne, 15 marca 2020, ks. Piotr Gaś

Ks. Piotr Gaś kontynuuje rozważanie pasyjne oparte na Ewangelii św. Marka, rozdział 14. od wiersza 26.

” Chrystus […] przygotowuje uczniów: pamiętajcie, przyjdzie moment, kiedy znowu wydarzy się to, co ma swoją analogię w historii i niestety nie wytrzymacie próby. Zwątpicie.
Dlaczego Chrystus to mówi?”

Posłuchajcie odpowiedzi w podcaście!

Nabożeństwo pasyjne można obejrzeć także na naszym kanale YouTube


Uwaga ☀️!
Po zasadniczej części wieczornego rozważania słuchacze naszych podcastów znajdą niewielką niespodziankę, ot – „bonus track”, ku pokrzepieniu naszych serc.
Pieśń „Cichy zapada zmrok” wykonali w czasie nabożeństwa pani Kantor Zuzanna Kuźniak i ks. Piotr Gaś.

W poszukiwaniu Słowa, niedziela 15 marca 2020, ks. Piotr Gaś

„Nie możemy oglądać się za starymi formami życia, prawem, tradycjami, które pielęgnujemy na co dzień w naszych wspólnotach.[…] Musimy szukać nowych rozwiązań, być może nawet czasem – zostawić coś dla Chrystusa, który miłuje każdą i każdego nas, chce pomóc nam przejść trudny czas, by ławki w naszych kościołach znowu były pełne”.

Rozważanie Słowa Bożego w kościele Ewangelicko-Augsburskim św. Trójcy w Warszawie w niedzielę Oculi prowadził ksiądz Piotr Gaś.

Zapraszamy do wysłuchania naszego podcastu oraz do obejrzenia zapisu nabożeństwa.

Tekst na którym oparto rozważanie: Łk. 9, 57-62

Rozważanie pasyjne, 13 marca 2020, ks. Piotr Gaś

„Nie porzucajmy naszej ufności. Nie porzucajmy pewności, że jesteśmy w Bożych rękach. Jeśliby zaś tak się stało, że zagubimy się, zwątpimy, wróćmy do historii Piotra, wróćmy do historii pozostałych uczniów, wróćmy do historii całego ludu Bożego. Wróćmy do swojej własnej historii i wspomnijmy, ileż to razy Bóg ostrzegał, Bóg przypominał. Zawiedliśmy go […], ale z perspektywy czasu i doświadczeń możemy, a wręcz musimy przyznać, bo fakty za tym przemawiają: Bóg włada, Bóg panuje, wszystko ku dobremu zwraca, nie opuścił, prowadził, przeprowadził i zachował ” – mówił ksiądz Piotr Gaś w czasie nabożeństwa pasyjnego w kościele Ewangelicko-Augsburskim św. Trójcy w Warszawie.

Zapraszamy do wysłuchania naszego podcastu i do obejrzenia nabożeństwa na wideo. Wystarczy kliknąć.

Tekst na którym oparto rozważanie: Ewangelia św. Marka 14, 26-31

W poszukiwaniu Słowa, niedziela, 8 marca 2020, ks. Piotr Gaś

Szanowni Słuchacze,
testujemy nową formę podcastu: bez dźwiękowego wprowadzenia i zakończenia całości. Jeśli chcą Państwo podzielić się z nami opiniami dotyczącymi testowanej zmiany, zachęcamy do wysłania maila na adres trojca.luteranie@gmail.com

Czekamy na Państwa opinię: z muzyką czy bez niej?

Rozważanie Pisma w Drugą Niedzielę Pasyjną, Niedzielę Reminiscere, prowadzi ksiądz Piotr Gaś.

” Chrystus nie przyszedł na ten świat, by sądzić, ale by szukać i zbawić. By postawić nam pytanie: gdzie jesteś? I czy chcesz tam być? Czy stale chcesz się chować? „.

Posłuchajmy całości podcastu z rozważaniem.

Tekst kazalny: Rz 5, 1 – 5

Całość nabożeństwa jest dostępna na naszym kanale na YouTube.


W poszukiwaniu Słowa, 6 marca 2020, Światowy Dzień Modlitwy, diakon Małgorzata Gaś

Szanowni Słuchacze naszych podcastów,
testujemy dziś nową formę podcastu: bez dźwiękowego wprowadzenia i zakończenia całości. Jeśli chcą Państwo podzielić się z nami opiniami dotyczącymi testowanej zmiany, zachęcamy do wysłania maila na adres trojca.luteranie@gmail.com

Czekamy na Państwa opinię: z muzyką czy bez niej?

Obchodzimy dziś w kościele Światowy Dzień Modlitwy. Dzisiejsza, specjalna liturgia została przygotowana przez nasze siostry, chrześcijanki z Zimbabwe.

Podcast, który prezentujemy, zawiera nie tylko czytanie z Pisma Świętego i rozważanie Słowa Bożego, ale i list, jaki wystosowały do nas wszystkich chrześcijanki z Zimbabwe.

Ich przesłanie usłyszą Państwo w początkowej części podcastu.

Hasło tegorocznego Dnia Modlitwy to: Wstań, zabierz swoją matę i chodź. J 5,8 (BE)

„Trzeba zakończyć z bezsilnym czekaniem i zacząć działać bez lęku, bo Bóg podpowiada nam, jakie kroki możemy przedsięwziąć, by rozpocząć osobistą i społeczną transformację” – mówiła w czasie rozważania Słowa Bożego diakon Małgorzata Gaś, odnosząc się zarówno do fragmentu Ewangelii jak i do listu chrześcijanek z Zimbabwe.

Zapraszamy do wysłuchania całości podcastu.
Tekst kazalny: J 5,2-9a

W poszukiwaniu Słowa, niedziela 1 marca 2020, diakon Małgorzata Gaś

Szanowni Słuchacze naszych podcastów,
testujemy dziś nową formę podcastu: bez dźwiękowego wprowadzenia i zakończenia całości. Jeśli chcą Państwo podzielić się z nami opiniami dotyczącymi testowanej zmiany, zachęcamy do wysłania maila na adres trojca.luteranie@gmail.com

Czekamy na Państwa opinię: z muzyką czy bez niej?

Rozważanie Pisma w Pierwszą Niedzielę Pasyjną, Niedzielę Invocavit, prowadzi diakon Małgorzata Gaś.

„Wszyscy wiemy, że kiedyś umrzemy i to jest jedyna pewna rzecz w tym świecie. Dlaczego? Bo utraciliśmy raj. Adam i Ewa to my. Nie jesteśmy wcale lepsi od Adama i Ewy”.

Posłuchajmy całości podcastu z rozważaniem.

Tekst kazalny: 1 Mż 3,1-19(20-24)

Nabożeństwo można także zobaczyć w wersji video, na naszym kanale You Tube.