Miesięczne archiwum: Marzec 2020

W poszukiwaniu Słowa, 29 marca 2020, nabożeństwo wieczorne

„Człowieczeństwo to nie tylko radość. […] pójście za Chrystusem to nie zawsze chwile pewności, to nie zawsze chwile radości. To także chwile zmagania” – mówił w czasie wieczornego nabożeństwa ks. Piotr Gaś. 

Tekst, na którym ks. Gaś oparł rozważanie: 2 Kor, 1, 3-4

Zachęcamy do wysłuchania całości naszego podcastu!

W poszukiwaniu Słowa, 29 marca 2020, ks. Piotr Gaś

„Poznanie własnej drogi, błędu myślenia, zagubienia, dostrzeżenie tego, czego człowiek nie widzi […] to jest coś uwalniającego i wyzwalającego. Bóg ku temu człowieka ma prowadzić”.

Tekst kazalny: Hbr 13, 12 – 14

Zachęcamy do wysłuchania całości naszego podcastu!

Nabożeństwo znajdą Państwo na YouTube, kanał Luteranie w Warszawie.

Rozważanie pasyjne, 27 marca 2020

Dzisiejsze rozważanie pasyjne ks. Piotr Gaś otworzył pytaniem:

„Czy Judasz urodził się po to, by być zdrajcą?” Odpowiada na to pytanie w sposób zdecydowany: „Judasz narodził się po to, by doznać – tak jak każdy: Szymon Piotr, Tomasz, Mateusz, Jan i wielu innych – by doznać mocy miłości Zbawiciela. Jeśliby tylko chciał sięgnąć po ten ratunek, mógł zupełnie inaczej przeżyć swoją drogę z Chrystusem”. 

Tekst: Mk 14, 43-52

Zapraszamy do wysłuchania całości rozważania w naszym podcaście! Zachęcamy do obejrzenia nabożeństwa na YouTube.

Poranek ze Słowem, 27 marca 2020

Piątek, 27 marca 2020

Podstępne jest serce, bardziej niż wszystko inne, i zepsute, któż może je poznać? Ja, Pan, zgłębiam serce, wystawiam na próbę nerki, aby oddać każdemu według jego postępowania. Jr 17,9-10

Po tym poznamy, żeśmy z prawdy i uspokoimy przed nim swoje serca, że, jeśliby oskarżało nas serce nasze, Bóg jest większy niż serce nasze i wie wszystko. 1 J 3,19-20

Poranek ze Słowem, 25 marca 2020

Przepraszamy za opóźnienie spowodowane awarią.

Środa, 25 marca 2020

Dzień Zwiastowania Marii Pannie

O, jak przewrotni jesteście! Tak jak gdyby można garncarza stawiać na równi z gliną! Jak gdyby dzieło mogło mówić o swoim twórcy: Nie on mnie stworzył, a garnek mówił o garncarzu: On nic nie umie! Iz 29,16

Wszyscy zaś przyobleczcie się w szatę pokory względem siebie. 1 P 5,5

Poranek ze Słowem, 24 marca 2020

Sprawiedliwy jest Pan na wszystkich drogach swoich i łaskawy we wszystkich dziełach swoich. Ps 145,17

Dlatego i my (…) nie przestajemy się za was modlić i prosić, abyście doszli do pełnego poznania woli jego we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu. Kol 1,9