Miesięczne archiwum: Styczeń 2020

W poszukiwaniu Słowa, niedziela 26 stycznia, diakon Małgorzata Gaś

W poszukiwaniu Słowa, 26 stycznia, diakon Małgorzata Gaś

„Nie wystarczy nasza przynależność do kościoła, do ludu wybranego, by Bogu się podobać. Tak naprawdę sama formalna przynależność wyznaniowa nie rozstrzyga jeszcze o tym, czy jesteśmy mili Bogu” – mówiła w czasie rozważania Słowa Bożego diakon Małgorzata Gaś. 

Całość w naszym podcaście. 

Tekst kazalny: Dz 10,21-35

W poszukiwaniu Słowa, niedziela, 26 stycznia 2020, ks. Piotr Gaś

„Zapomnijmy, że Bóg kogokolwiek uprzywilejował. […] I Żydom, i wszystkim ludom obiecał i zapowiedział, że chce zbawienia każdego człowieka, z każdego ludu, tych, którzy przyjdą z zachodu i wschodu, z północy i z południa. […] Przed Bogiem stoimy wszyscy!” – przypominał ks. Piotr Gaś w rozważaniu Słowa Bożego w 3 niedzielę po Epifanii.

Całość w naszym podcaście. 

Tekst kazalny: Dz 10,21-35

Nabożeństwo znajdą Państwo na naszym kanale YouTube: Luteranie w Warszawie.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, nabożeństwo centralne, 23 stycznia 2020, abp. S. Gądecki

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, nabożeństwo centralne, 23 stycznia 2020, abp. S. Gądecki

23 stycznia 2000 podpisano deklarację „Sakrament Chrztu znakiem jedności”. Dokument był efektem trzydziestu lat pracy polskich teologów chrześcijańskich.

W dwudziestą rocznicę tego niezwykle ważkiego wydarzenia, w czasie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, rozważaliśmy znaczenie Deklaracji dla chrześcijan w naszym kraju. 

Między innymi tejże Deklaracji poświęcone było rozważanie, które wygłosił duchowny Kościoła Katolickiego, abp. Stanisław Gądecki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. 

„Jedność chrześcijan nie polega na podążaniu za wizją jakiegoś człowieka, kimkolwiek by nie był, lecz skupieniu się na osobie Jezusa Chrystusa i uwielbianiu go całym swoim życiem” – mówił między innymi abp. Gądecki. 

Całość rozważania w naszym podcaście. Zapraszamy!

Nabożeństwo można zobaczyć na naszym kanale YouTube: Luteranie w Warszawie

W poszukiwaniu Słowa, niedziela 19 stycznia 2020, diakon Małgorzata Gaś

W poszukiwaniu Słowa, 19 stycznia 2020, rozważanie wieczorne

„Chrześcijanie nie dzielą ludzi na lepszych i gorszych. Są otwarci na kwestie równości płci, wieku, wykształcenia, wyznania, narodowości a nawet tożsamości płciowej. Czasami wbrew obowiązującej w ich otoczeniu narracji. Chrześcijanie nie dzielą ludzi, lecz dostrzegają potrzebujących, inaczej myślących. Wiedzą, że są zobowiązani do szacunku wobec tych, którzy stanowią mniejszość w społeczeństwie, którzy myślą i wybierają inaczej niż większość. […] Wolno nam się nie zgadać z tezami ludzi, którzy mają inny światopogląd, ale nie wolno nam ich poniżać […]” – mówiła w wieczornym rozważaniu Słowa Bożego diakon Małgorzata Gaś. 

Posłuchajcie całości podcastu. 

Tekst kazalny: Rz 12,9-16

W poszukiwaniu Słowa, niedziela 19 stycznia 2020, ks. bp. Jerzy Samiec

W poszukiwaniu Słowa, 19 stycznia 2020

„My, ewangelicy, bardzo mocno podkreślamy tę indywidualną odpowiedzialność za swoje życie, za swoją wiarę, za swoje podejście do Boga, za podejmowane decyzje. […]  Jesteśmy odpowiedzialni za to, w jakich warunkach przyjdzie żyć następnym pokoleniom.  Czy uniesiemy tę odpowiedzialność?” – pytał dziś ks. bp. Jerzy Samiec w rozważaniu Słowa Bożego, mówiąc między innymi o ekologii i kwestiach odpowiedzialności za miejsce, w którym mieszkamy. Posłuchajcie całości podcastu. 

Tekst kazalny: Jr 14,1(2)3-4(5.6)7-9

Całość nabożeństwa na YouTube. Wystarczy kliknąć.

W poszukiwaniu Słowa, niedziela 12 stycznia 2020, ks. Piotr Gaś

W poszukiwaniu Słowa, 12 stycznia 2020

„W Jezusie Bóg staje po stronie człowieka, staje się „Bogiem z nami”, nie przeciwko nam, ale z nami” – przypomniał ks. Piotr Gaś w dzisiejszym rozważaniu Słowa Bożego. Zapraszamy do posłuchania naszego podcastu.

Teksty liturgiczne: S – Joz 3,5-11.17 L – Rz 12,1-8
Kazanie: Mt 3,13-17

Całość nabożeństwa na naszym kanale na YouTubie.

I jeszcze informacja o koncercie i zbiórce pieniędzy na leczenie dla małego Mirka. Przeczytajcie i przyjdźcie na koncert 😀 Jeśli nie możecie, zastanówcie się nad dołączeniem do zbiórki? Wszystkie informacje znajdziecie tutaj ❤️

W poszukiwaniu Słowa, Epifania 2020, ks. Piotr Gaś

w poszukiwaniu Słowa 6 stycznia 2020

„Siostry i Bracia, skupię się dzisiaj na w sumie mało spektakularnym wątku w czytaniach” – tak zaczyna swoje rozważanie Pisma ks. Piotr Gaś, który mówi dalej w kazaniu: – „[…] To, co odsłania apostoł pokazuje, iż Bóg wybierając jako swój lud Izrael, nie zapomniał o innych ludach świata. […] To wszystko działo się w czasie. Musiało być i jest – nazwane, ale nie po to, by dzielić, nie po to, by jednych wywyższać kosztem innych, ale by uporządkować Boży plan, który dzieje się na przestrzeni wieków”. 

Tekst kazalny: List do Efezjan 3, 1-7
Pełne nabożeństwo z kościoła Św. Trójcy w Warszawie na YouTubie.

I jeszcze informacja o koncercie i zbiórce pieniędzy na leczenie dla małego Mirka. Przeczytajcie i przyjdźcie na koncert 😀 Jeśli nie możecie, zastanówcie się nad dołączeniem do zbiórki? Wszystkie informacje znajdziecie tutaj ❤️

W poszukiwaniu Słowa, niedziela, 5 stycznia 2020, ks. Piotr Gaś

W poszukiwaniu Słowa, 2 stycznia 2020

„Jak znaleźć kierunek w czasach zamętu, w czasach niepokoju? Jak określić swoją pozycję i wybrać właściwą drogę w takim czasie?” – pyta ks. Piotr Gaś, który – szukając odpowiedzi – sięga zarówno do księgi Izajasza jak i do tekstu dzisiejszej Ewangelii Łk 2,41-52

Tekst kazalny: Iz 61,1-3(4.9)10.11
Dzisiejsze nabożeństwo, w wersji wideo, do obejrzenia na YouTube.

I jeszcze informacja o koncercie i zbiórce pieniędzy na leczenie dla małego Mirka. Przeczytajcie i przyjdźcie na koncert 😀 Jeśli nie możecie, zastanówcie się nad dołączeniem do zbiórki? Wszystkie informacje znajdziecie tutaj ❤️

W poszukiwaniu Słowa, Święto nadania Zbawicielowi imienia Jezus, 1 stycznia 2020

W poszukiwaniu Słowa, 1 stycznia 2020

„To jest rok darowany nam przez Pana. Mamy z ufnością, wdzięcznością i radością wejść w ten rok. A jednocześnie jesteśmy zachęceni do tego, byśmy przyjmowali każdą chwilę tego roku tak, jak Bóg chce: z wdzięcznością i dziękczynieniem” – tak mówił dzisiaj, w Święto nadania Zbawicielowi imienia Jezus, ks. Piotr Gaś, który rozważał dla nas fragment Listu do Galatów.

Tekst kazalny: List do Galatów 4, 4-7

Nabożeństwo z kościoła Św. Trójcy w Warszawie, do obejrzenia na wideo pod tym linkiem.

I jeszcze informacja o koncercie i zbiórce pieniędzy na leczenie dla małego Mirka. Przeczytajcie i przyjdźcie na koncert 😀 Jeśli nie możecie, zastanówcie się nad dołączeniem do zbiórki? Wszystkie informacje znajdziecie tutaj ❤️