2 kwietnia 2020, Poranek ze Słowem

Boże, uczyłeś mnie od młodości mojej, a ja aż dotąd oznajmiam cudowne sprawy twoje.
Ps 71,17

Symeon wziął Jezusa na ręce swoje i wielbił Boga, mówiąc: Teraz puszczasz sługę swego, Panie, według słowa swego w pokoju, gdyż oczy moje widziały zbawienie twoje.
Łk 2,28-30