Wyróżniony wpis

„Wspomnienia matki i córki z Powstania 1863 r.” – darmowy audiobook do wysłuchania!

Szanowni Państwo,

Oddajemy Państwu do rąk audiobook „Wspomnienia matki i córki z Powstania 1863 r.”. Książkę, na podstawie której powstał, napisały dwie wspaniałe kobiety: Emilia Heurichowa i jej córka Teodora Kiślańska.

Poniżej linki do materiałów. Treść jest dostępna za darmo.

Część pierwsza: Wstęp, wprowadzenie i część 1: Wspomnień matki i córki” – część I – żeby posłuchać kliknij w link!

Część druga: „Wspomnienia matki i córki” – żeby posłuchać, kliknij w link!

Część trzecia: „Wspomnienia matki i córki” – żeby posłuchać, kliknij w link!

Część czwarta: „Wspomnienia matki i córki” – żeby posłuchać, kliknij w link!

Część piąta: „Wspomnienia matki i córki” – żeby posłuchać, kliknij w link!

Posłowie do książki „Wspomnienia matki i córki” – żeby posłuchać, kliknij w link!

Zdjęcie z albumu rodziny Heurichów. Na fotografii Emilia Heurichowa i jej córki.

Poranek ze Słowem na 27 lutego 2021

Jak orzeł pobudza do lotu swoje młode, unosi się nad swymi pisklętami, rozpościera swoje skrzydła, bierze na nie młode i niesie je na lotkach swoich, tak Pan sam jeden prowadził swój lud.

5 Mż 32,11-12

Pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie.

Flp 4,7

Morgens mit der Bibel 27.02.2021

Wie ein Adler ausführt seine Jungen und über ihnen schwebt, breitete der HERR seine Fittiche aus und nahm sein Volk und trug es auf seinen Flügeln.
5.Mose 32,11

Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren.
Philipper 4,7

Poranek ze Słowem na 26 lutego 2021

On bowiem jest tym, który kształtuje góry i stwarza wiatr, i objawia człowiekowi swoje zamysły; On stwarza zorzę poranną i mrok i kroczy po wyżynach ziemi: a imię jego Pan, Bóg Zastępów.

Am 4,13

Jezus modlił się: Objawiłem imię twoje ludziom, których mi dałeś ze świata; twoimi byli i mnie ich dałeś, i strzegli słowa twojego. Teraz poznali, że wszystko, co mi dałeś, od ciebie pochodzi.

J 17,6-7

Poranek ze Słowem na 25 lutego 2021

Bóg (…) schronieniem moim i ucieczką moją, wybawicielem moim, który mnie od przemocy wybawia.

2 Sm 22,3

Jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

Rz 8,38-39