Wyróżniony wpis

„Wspomnienia matki i córki z Powstania 1863 r.” – darmowy audiobook do wysłuchania!

Szanowni Państwo,

Oddajemy Państwu do rąk audiobook „Wspomnienia matki i córki z Powstania 1863 r.”. Książkę, na podstawie której powstał, napisały dwie wspaniałe kobiety: Emilia Heurichowa i jej córka Teodora Kiślańska.

Poniżej linki do materiałów. Treść jest dostępna za darmo.

Część pierwsza: Wstęp, wprowadzenie i część 1: Wspomnień matki i córki” – część I – żeby posłuchać kliknij w link!

Część druga: „Wspomnienia matki i córki” – żeby posłuchać, kliknij w link!

Część trzecia: „Wspomnienia matki i córki” – żeby posłuchać, kliknij w link!

Część czwarta: „Wspomnienia matki i córki” – żeby posłuchać, kliknij w link!

Część piąta: „Wspomnienia matki i córki” – żeby posłuchać, kliknij w link!

Posłowie do książki „Wspomnienia matki i córki” – żeby posłuchać, kliknij w link!

Zdjęcie z albumu rodziny Heurichów. Na fotografii Emilia Heurichowa i jej córki.

Trzecia niedziela po Epifanii, rozważanie z niedzieli, 24 stycznia 2021

„Musimy uważać, Siostry i Bracia, z tekstami biblijnymi, ale warto sobie uświadomić, że one mają swój kontekst, ważny kontekst, niezwykle ważny kontekst” – przypomniał na początku rozważania tekstu karalnego z Księgi Rut, z rozdziału 1, wiersze 1-19a ks.Piotr Gaś. 

Jak dalej ks. Gaś poprowadził rozważanie? Zachęcamy do wysłuchania całości. 

Poranek ze Słowem na 23 stycznia 2021

Bóg mówi: Będę się radował z nich, i dobrze im czynił.

Jr 32,41

Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło.

Łk 19,10

Wyszedłem szukać Ciebie o świcie i w trwodze, nie znajdując, myślałem, żem szedł drogą kłamną; i spotkałem Cię, kiedym odwrócił się w drodze, bowiem przez całe życie krok w krok szedłeś za mną.

Leopold Staff †1953

Poranek ze Słowem na 21 stycznia 2021

Ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrza jego dech życia. Wtedy stał się człowiek istotą żywą.

1 Mż 2,7

Jan pisał do Gajusa: Umiłowany! Modlę się o to, aby ci się we wszystkim dobrze powodziło i abyś był zdrów tak, jak dobrze się ma dusza twoja.

3 J 2

Morgens mit der Bibel 21.01.2021

Gott der HERR machte den Menschen aus Staub von der Erde und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen.
1.Mose 2,7

Johannes schreibt an Gaius: Mein Lieber, ich wünsche, dass es dir in allen Stücken gut gehe und du gesund seist, so wie es deiner Seele gut geht.
3.Johannes 1,2